Sân Vận Động Olympic Athens (Greece)

Sân Vận Động Olympic Athens (Hy Lạp), sử dụng tấm đặc Palsun 12mm do Palram sản xuất cho toàn bộ mái che, hoàn thành xây dựng năm 2004 với diện tích 24,000m2.

HOTLINE: 0903 250 260

Danh mục:
x