NGHIỆM THU HẠNG MỤC TẤM POLY TẠI SB PHÙ CÁT

Ngày 28-29/05/2018, Đại điện của Tập đoàn Palram Israel cùng Giám đốc HPRO đi khảo sát và nghiệm thu hạng mục Tấm Polycarbonate được cung cấp và lắp đặt tại Sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tham gia khảo sát công tác lắp đặt và nghiệm thu hạng mục có đại diện của các bên liên quan (CĐT, TVGS, TVTK…).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

x